Kontakt

Untitled design

SPECIAL PRECISION SYSTEMS Halina i Wesław Siwiec - Spółka Jawna

Pragniemy poinformować Cię, że Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 (tzw. RODO), zapewniamy bezpieczeństwo danym, które są przetwarzane w ramach działania naszej strony. Klikając „Akceptuję” lub zamykając okno, zgadzasz się na warunki przetwarzania swoich danych osobowych wyrażone w Polityce prywatności

Pustków 363 J
39-205 Pustków

NIP 8132415819
KRS 0000103982
Regon 690482906

KONTA BANKOWE:
Nazwa: SPECIAL PRECISION SYSTEMS Halina i Wesław Siwiec – Spółka Jawna
PLN: 31 1050 1562 1000 0090 8080 5246
EURO: 36 1050 1562 1000 0090 8080 5253

Rozporządzenie RODO

Pragniemy poinformować Cię, że Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 (tzw. RODO), zapewniamy bezpieczeństwo danym, które są przetwarzane w ramach działania naszej strony. Klikając „Akceptuję” lub zamykając okno, zgadzasz się na warunki przetwarzania swoich danych osobowych wyrażone w Polityce prywatności

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej RODO) informujemy, iż:

 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest SPECIAL PRECISION SYSTEMS Halina i Wesław Siwiec – Spółka Jawna z siedzibą w Pustków 363 J, 39-205 Pustków
 2. Możecie się Państwo skontaktować z nami pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej pisząc na adres
  SPECIAL PRECISION SYSTEMS Halina i Wesław Siwiec – Spółka Jawna z siedzibą w Pustków 363 J, 39-205 Pustków
  lub poprzez wiadomość pod adresem email:dane.osobowe@spseu.pl
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu:udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną za pomocą formularza
  – kontaktowego- art. 6 ust. 1 lit. fRODO (prawnie uzasadniony interes -udzielenie odpowiedzi na wiadomość)-obsługi procesu
  – handlowego w tym składanych reklamacji- art. 6 ust. 1 lit. b RODO (wykonanie umowy/zlecenia); art. 6 ust. 1 lit. c ROD (obowiązek prawny),

 

 1. Odbiorcą Państwa danych osobowych będą podmioty, z którymi Administrator współpracuje
 2. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego i organizacji międzynarodowej;
 3. Okres przechowywania Pani / Pana danych osobowych zgromadzonych przez Spółkę uzależniony jest od celu, dla którego Pani /  Pana dane są zbierane, zgodnie z poniższymi kryteriami:
 4. a)przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość – w przypadku procesu udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną za pomocą formularza kontaktowego,
 5. b)okres niezbędny do rozpatrzenia złożonej reklamacji – w przypadku przetwarzania danych w celu obsługi procesu składanych reklamacji,
 6. c)po okresach wskazanych w pkt a) – b) przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowanie danych lub przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.
 7. Posiadają państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia (jeśli dane Państwa nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane, a Administrator nie ma podstaw do ich przetwarzania), ograniczenia przetwarzania,  prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu;
 8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 9. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne jednak konieczne i wymaganedo realizacji celów wskazanych w pkt 3;

Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

Pragniemy poinformować Cię, że Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 (tzw. RODO), zapewniamy bezpieczeństwo danym, które są przetwarzane w ramach działania naszej strony. Klikając „Akceptuję” lub zamykając okno, zgadzasz się na warunki przetwarzania swoich danych osobowych wyrażone w Polityce prywatności