Kariera

Aktualnie poszukujemy kandydatów do pracy na stanowiskach:

Pragniemy poinformować Cię, że Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 (tzw. RODO), zapewniamy bezpieczeństwo danym, które są przetwarzane w ramach działania naszej strony. Klikając „Akceptuję” lub zamykając okno, zgadzasz się na warunki przetwarzania swoich danych osobowych wyrażone w Polityce prywatności

Miejsce pracy: Dębica

Opis stanowiska:

 • ustawienie i obsługa obrabiarek CNC 3,4,5-osiowych sterowanie Fanuc, Sinumeric 820
 • realizacja programu obróbczego na powierzonych maszynach
 • pomiar wykonanych detali na stanowisku pracy
 • uzbrajanie obrabiarki w niezbędne narzędzia
 • dbałość o utrzymanie właściwego stanu technicznego obrabiarki i narzędzi
 • precyzyjne wykonywanie detali z dbałością o jakość wykonywanej pracy

Wymagania:

 • doświadczenie jako operator CNC – min 3 lata
 • znajomość sterowania Fanuc , Sinumeric
 • dobra znajomość rysunku technicznego
 • kontrola jakości wytworzonych produktów narzędziami pomiarowymi
 • znajomość podstaw technologii wykonania
 • wysoka jakość pracy, dokładność, rzetelność
 • praca w systemie 2 zmianowym
 • znajomość języka angielskiego mile widziana
 • kreatywność, umiejętność rozwiązywania problemów, analityczne myślenie
 • dbałość o porządek, czystość na stanowisku pracy
 • przestrzeganie obowiązujących przepisów, norm, dokumentacji technicznej i technologicznej
 • umiejętność dostosowania się do pracy w zespole

Oferujemy:

 • pracę z wykorzystaniem bardzo nowoczesnych maszyn i narzędzi
 • zdobycie doświadczenia zawodowego przy produkcji wymagających detali
 • atrakcyjne warunki zatrudnienia
 • pracę w rozwijającej się firmie
 • pracę od poniedziałku do piątku w systemie 2 zmianowym
 • możliwość długotrwałej umowy o pracę
 • atrakcyjne warunki wynagrodzenia adekwatne do posiadanych umiejętności i zaangażowania w pracę
 • możliwości rozwoju, rozwoju zawodowego

Miejsce pracy: Dębica

Zakres obowiązków:

 • kontrola wykonania poszczególnych detali w trakcie procesu produkcji pod względem jakościowym, dopuszczanie do produkcji wdrażanych wyrobów
 • prowadzenie dokumentacji związanej z kontrolą jakości
 • sporządzanie raportów jakościowych, protokołów kontroli, dokumentacji powykonawczej, zatwierdzanie i wykonywanie raportów pomiarowych
 • współpraca z działem technologicznym oraz działem  produkcji w zakresie rozwiązywania problemów jakościowych
 • pisanie programów na maszynę pomiarową oraz zatwierdzanie zgodności programów istniejących, nadzór nad programami
 • wykrywanie niezgodności i opracowywanie działań korygujących wspólnie z działem produkcyjnym i technologicznym
 • sporządzanie i nadzór nad planami próbkowania dla detali będących w procesie produkcji
 • współpraca z działem produkcyjnym i technologicznym przy wyjaśnianiu reklamacji klienckiej, rozwiązywanie problemów jakościowych dla dedykowanych wyrobów i procesów technologicznych, opracowywanie i aktualizacja działań korygujących
 • wspomaganie pracy przy wdrażaniu i utrzymaniu zintegrowanego systemu zarządzania jakością wg norm ISO 9001:2009, ISO 14001:2005, BS OHSAS 18001:2007
 • przeprowadzanie analiz i pomiarów produktów i usług pod względem norm jakościowych wymaganych przez klientów na podstawie dostarczonej dokumentacji
 • kontrolowanie przestrzegania standardów jakości w dziale Kontroli Jakości
 • analiza i monitorowanie wyników jakościowych tworzonych produktów
 • inicjowanie i monitorowanie działań korygujących oraz nadzorowanie ich realizacji
 • poszukiwanie obszarów i możliwości do poprawy jakości
 • inicjacja korekt technologicznych wspólnie z działem technologicznym i produkcyjnym oraz kontrola po ich wykonaniu
 • bieżący nadzór nad jakością oraz identyfikacją części wprowadzanych do produkcji oraz ich kontrola w trakcie procesu produkcyjnego
 • nadzór i prowadzenie dokumentacji nad wyposażeniem kontrolno-pomiarowym, nadzór nad konserwacją, kalibracja, legalizacja oprzyrządowania i narzędzi pomiarowych w KJ
 • weryfikację dokumentacji technicznej detalu przed wdrożeniem do produkcji pod względem       posiadania wszystkich potrzebnych cech, wymiarów, modeli 3D, niezbędnych do napisania programów pomiarowych i przygotowania dokumentacji kontrolno-pomiarowej
 • organizowanie stanowiska pracy, w tym przestrzeganie zasad BHP, ochrony ppoż. i ochrony środowiska;
 • kontrolowanie zgodności wykonanego wyrobu przemysłowego z dokumentacją techniczną;

Wymagania:

 • wykształcenie minimum  średnie lub wyższe techniczne
 • min. 2-letnie doświadczenie na stanowisku Kontrolera Jakości – branży obróbka skrawaniem),
 • Mile widziana znajomość języka angielskiego
 • Umiejętność obsługi i pisanie programów na maszynę pomiarową CMM
 • Umiejętność obsługi konturografu,  mikroskopu

Oferujemy:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę na stabilnych warunkach zatrudnienia, z realnymi możliwościami podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz rozwoju w strukturach firmy,
 • pracę od poniedziałku do piątku w systemie 2 zmianowym
 • wynagrodzenie adekwatne do posiadanej wiedzy i doświadczenia,
 • możliwość rozwoju , poszerzania umiejętności

Miejsce pracy: Dębica

Wymagania:

 • Wykształcenie minimum średnie techniczne mile widziane wyższe techniczne
 • Bardzo dobra, praktyczna, znajomość rysunku technicznego
 • Mile widziana, dodatkowo doceniana  znajomość języka angielskiego
 • Doświadczenie w branży obróbki skrawaniem CNC  minimum 5 lat
 • Minimum 3 lata pracy na stanowisku pracy jako  Technolog Programista po minimum 1 rocznym  okresie pracy jako operator CNC
 • Minimum 3 lata pisanie programów w  GibbsCam lub NX 10, 11
 • Doświadczenie 2 lata w pracy w Solidworks
 • Umiejętność kreatywnego, analitycznego myślenia, konstruowania, projektowania nowych rozwiązań
 • Kreatywność, umiejętność rozwiązywania problemów

Obowiązki:

 • Pisanie programów do  obrabiarek  CNC 3,4,5 osiowych frezarki, tokarki, szlifierki
 • Opracowywanie technologii produkcji nowych detali
 • Opracowywanie dokumentacji technologicznej na wyroby zlecane do produkcji
 • Projektowanie i dobieranie odpowiednich narzędzi i oprzyrządowania technologicznego do procesów produkcji
 • Sprawowanie nadzoru technologicznego nad produkowanymi wyrobami oraz optymalizowanie procesu technologicznego;
 • Weryfikowanie dokumentacji pod względem poprawności jej wykonania, możliwości technologicznych  wykonania detali oraz sugerowanie zmian
 • Tworzenie dokumentacji produkcyjnej  przewodniki produkcyjne, instrukcje obróbcze, plany próbkowania, plany pomiarów między operacyjnych, współtworzenie systemu zarządzania danymi narzędzi – Tool Data Management
 • Rozwiązywanie problemów technologicznych i koordynowanie działań związanych z aktualną produkcją;
 • Sprawowanie nadzoru nad jakością wytwarzanych detali i przyczynami powstawania braków oraz opracowywanie działań korygujących i naprawczych, w celu zapobiegania niezgodnościom;
 • Nadzór nad dokumentacją technologiczną i produkcyjną;
 • Prowadzenie elektronicznej archiwizacji danych;
 • Kosztorysowanie detali oraz analizowanie technologii produkowanych detali w celu redukcji kosztów produkcji;
 • Współpraca z działem kontroli jakości i działem produkcji w zakresie zapewnienia wykonania detali zgodnych z wymogami dokumentacji  technologicznej;
 • Współpraca z działem produkcji i działem jakości w procesie wdrażania nowych części i produkcji seryjnej
 • Wykonywanie korekt w programach podczas wdrożeń detali.
 • Współpraca ze wszystkimi działami w celu przestrzegania obowiązujących w zakładzie systemów Zarządzania ( ISO) oraz ich rozwijanie i udoskonalanie;
 • Ustalanie harmonogramu prac działu technologicznego oraz pilnowanie terminowości wykonania

Oferujemy:

 • bardzo dobre warunki pracy
 • pracę w prężnie rozwijającej się firmie
 • pracę  z produktami wysokiej jakości, wymagającej kreatywności, myślenia
 • pracę przy inspirującym zespole specjalistów
 • możliwość rozwoju , doskonalenia umiejętności
 • niezbędne , bardzo dobre, nowoczesne narzędzia pracy
 • pracę od poniedziałku do piątku w systemie 1 zmianowym
 • atrakcyjne warunki wynagrodzenia adekwatne do posiadanych umiejętności i zaangażowania w pracę

Wypełnij formularz apliakcyjny

Pragniemy poinformować Cię, że Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 (tzw. RODO), zapewniamy bezpieczeństwo danym, które są przetwarzane w ramach działania naszej strony. Klikając „Akceptuję” lub zamykając okno, zgadzasz się na warunki przetwarzania swoich danych osobowych wyrażone w Polityce prywatności

  Wybierz stanowisko

  Pragniemy poinformować Cię, że Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 (tzw. RODO), zapewniamy bezpieczeństwo danym, które są przetwarzane w ramach działania naszej strony. Klikając „Akceptuję” lub zamykając okno, zgadzasz się na warunki przetwarzania swoich danych osobowych wyrażone w Polityce prywatności